Retraites

Saam met die dissipelskap bediening, het die Here ook mettertyd vir ons die visie gegee om ʼn retraite sentrum op te rig. ʼn Plek waar ons die dissipelskap retraites in stilte en afsondering kan aanbied,maar ook ander retraites na gelang van behoefte. ʼn Plek wat altyd beskikbaar is en afgesonder (geheilig) is vir die doel van stil word en luister. Daarom het ons ook op die naam: Shama (Hebreeus vir luister) besluit.

Ek gee hier langsaan ‘n oorsig van die verskillende retraites, asook die datums waarop dit min of meer elke jaar aangebied word. Indien jy vir enige daarvoor wil inskryf, gaan asb na die “Inskrywingsvorm” onder en vul dit vir ons in.

Restourasie Retraite

Hierdie retraite word as deel van die eerste proses van die dissipelskap reis aangebied (iewers terwyl jy besig is met die eerste twee modules). Dit word normaalweg van Donderdagaand so 6nm tot Sondagoggend so ongeveer 11:30 aangebied.

Hier kry retraite gangers die geleentheid om langer stil te staan rondom bepaalde aspekte van hulle eie lewens waar dinge dalk nog onafgehandel is; waar daar nog onverwerkte seer is. Daar word ook nagedink oor hoe jy vir God ervaar en hoekom jy Hom so ervaar, sowel as wie God werklik is en hoe ons Hom kan leer ken vir wie Hy is.

Die een woord wat uitstaan rondom mense se terugvoer so ver dit hierdie retraite aangaan is: Lewensveranderend.

Hier onder is ‘n paar mense se terugvoer:

  • “Die Here het my kom heelmaak van dinge wat ek geglo het ʼn ewigheid tussen my en Hom sal wees. Ek was kwaad vir Hom en het seer gehad. Maar ek het vir die eerste keer in 8 jaar weer sy Stem gehoor, weer intiem met Hom verkeer.”
  • “Die retraite het my opnuut laat sien en bewus word van hoe groot die Here is, hoe lief Hy vir my is en hoe spesiaal ek vir Hom is.”
  • “Die retraite is kosbaar in die wyse waarop dit my gefokus het op God se ongekende, alomteenwoordige liefde en getrouheid.”
  • “Vir die eerste keer in my lewe voel ek dat ek geskep is met ‘n doel, ‘n doel om God se verteenwoordiger te wees. Dit beteken onberekenbaar baie om te weet dat God my aanvaar en liefhet net soos ek is.”
  • “Wow! Lewensveranderend! Ek het die naweek gesien dat selfs ek (met al my foute en gebreke) ook ‘n dissipel van God kan wees.”

Hierdie retraite word normaalweg drie keer per jaar by Shama aangebied, twee keer in Afrikaans en 1 keer in Engels.


Datums vir die Afrikaanse retraites: Eerste naweek in Mei en Eerste naweek van die kort vakansie aan die einde van September. (Presiese datums kan op Shama se webblad gesien word by: Shama.net.za). Die Engelse retraite word normaalweg tydens die tweede naweek van die Sept/Oktober kort vakansie aangebied.

Rigtingwyser Retraite

Hierdie retraite word normaalweg saam met Modules 3 en 4 van die proses aangebied. Dit word oor ‘n gewone naweek van Vrydagaand tot Sondagoggend ongeveer 12:00 aangebied.

Tydens die naweek kry mense die geleentheid om stil te word en met die Here te gaan praat oor hulle gawes, persoonlikheid, roeping en moontlike bedieninge waar God hulle wil gebruik. Dit gaan daaroor om mense te leer om “net te doen wat hulle van die Vader hoor en sien” en nie om vanuit skuldgevoelens of met ander redes by sekere bedieninge betrokke te raak nie.


Hierdie retraite word normaalweg tydens die derde naweek in Mei in Afrikaans aangebied en tydens die tweede naweek in April word dit in Engels aangebied.

Stil Retraite

Hierdie retraite word normaalweg saam met Modules 5 en 6 van die proses aangebied. Die hele retraite vind in stilte plaas. Daar word nooit gepraat nie, behalwe Sondagoggend met die afsluiting wanneer ons terugvoer gee oor elkeen se ervaring.

Daar word wel deurlopend uitdeelstukke aan retraite gangers gegee waarop riglyne gegee word vir elke fase van die retraite en waarmee elkeen dan stil word.

Vir baie mense wat die retraite bygewoon het, was dit die hoogtepunt of diepste ervaring van God se liefde van al drie die retraites.


Die retraite word normaalweg tydens die derde naweek in Augustus by Shama aangebied. Omdat dit in stilte is, kan dit deur beide Afrikaans- en Engelssprekendes bygewoon word.

Begeleide Retraite

Dit is ook moontlik vir enigiemand om na Shama te kom vir ‘n persoonlike, begeleide retraite. Tydens so ‘n retraite gee ek net riglyne vir die begin. Dit vind ook heeltemal in stilte plaas, behalwe vir een gesprek per dag met my as begeleier. Soms deel ons ook ‘n paar gedagtes na aandete.


Dit is heeltemal afgestem op jou eie persoonlike reis met God en die doel is om beter te onderskei waarmee God in jou lewe besig is. Hierdie retraites kan met my persoonlik gereël word op ‘n tyd wat jou pas. Die lengte daarvan word ook deur jou self bepaal en kan enigiets van ‘n naweek tot ‘n hele week lank wees.

Persoonlike Retraite

Shama is ook vanaf 2015 oop vir besprekings vir persoonlike retraites. Dit is wanneer individue die behoefte het om te kom stil word om te reflekteer oor hulle lewe of bediening. Tydens die retraites, kan ook riglyne vir die stil word tyd gegee word, sowel as geestelike begeleiding indien dit verlang word. Besprekings moet vroegtydig gedoen word by dissipel@gmail.com. Koste is ongeveer R300 per dag. Hou net in gedagte dat daar elke dag deur die dag stilte gehandhaaf word by die sentrum, ook etes word in stilte geneem. Soggens en saans begin en sluit ons af deur ‘n gesamentlike stilword sessie met Lectio Divina.


Ons sal almal probeer akkomodeer so ver as wat ons program dit toelaat en as wat plek beskikbaar is. Soms sal dit nie moontlik wees om mense te ontvang vir ‘n persoonlike retraite indien daar reeds ‘n ander retraite aan die gang is nie.

Ander Retraites

Indien jy belang stel om te sien watter ander retraites daar nog by Shama aangebied word, kan jy gerus gaan loer op Shama se webblad by: shama.net.za.

5 + 14 =

Datums kan nog verander:
Ons probeer so ver as moontlik by die datums bly, maar dis nie onmoontlik dat dit wel kan verander nie. Dit sal egter net by uitsondering gebeur. Indien jy meer wil weet oor die inhoud van ‘n spesifieke retraite, gaan kyk gerus op Shama se webblad by shama.net.za.