Hoe om te bestel.

Handleidings kan direk by die skrywer bestel word. Die maklikste manier is om per e-pos kontak te maak by

Daar is ook `n kort handleiding vir groepleiers @ R 10.00 per kopie, wat aan die groepleier redelike breedvoerige riglyne gee oor die fasilitering van die proses.

Kostes:

Koste is R100 vir A5 grootte en R110 vir A4 grootte. Ons druk dit ook in A4 grootte vir mense wat probleme het om die kleiner skrif te lees. (Pryse word van tyd tot tyd aangepas).

Die tieners se boekies is R70 per module.

Postnet:

Met die onsekerheid van die posdiens, pos ek dikwels pakkies met Postnet. Postnet se koste werk so ongeveer R120 per pakkie uit tot op 5 kg. Hulle koste is R99 en ons voeg iets by vir verpakking en ons eie vervoer.

Postnet duur so 2 tot 3 werksdae van Postnet tot Postnet. Jy moet dan net die naam van die naaste Postnet tak aan julle verskaf, plus ‘n selfoonnommer van iemand wat hulle kan kontak wanneer die pakkie daar aanland.

Poskantoor:
Indien minder as 6 boekies bestel word, is die minimum posgeld ongeveer R60. Daar kom dan ook nog verpakkings- en ander koste by. Wanneer Telkom staak, stuur ek net per Postnet.
Bestellings:

Stuur asb jou bestelling plus die adres waarheen die boeke gestuur moet word na:…………. Ek sal dan vir jou ‘n faktuur stuur waarop my rekeningbesonderhede is. Sodra ek kennis van my bank kry dat die geld inbetaal is, sal ek die boeke pos. Dis nie nodig om ‘n bewys van inbetaling te faks nie, ek kry dit van die bank. Gebruik asb jou naam en die faktuurnommer as verwysing.

Deon Loots – 084 855 3444.